Silver Sea Loigstics

INCOTERMS 2000

Bộ Incoterms đầu tiên được ICC ban hành vào năm 1936 dưới tên gọi Incoterms 1936. Ðể phù hợp với thực tế thương mại Incoterms đã được sửa đổi bổ sung vào các năm 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 và lần gần đây nhất là vào cuối năm 1999 đã cho ra đời bộ Incoterms 2000.… Continue reading INCOTERMS 2000

CÁC CHỨNG TỪ THÔNG DỤNG TRONG NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG

I. TỜ KHAI HẢI QUAN   1. Tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu 2. Tờ khai hàng phi mậu dịch II. HÓA ÐƠN THƯƠNG MẠI (Commercial Invoice) Là chứng từ cơ bản của khâu thanh toán, là yêu cầu của người bán đòi người mua phải trả số tiền hàng ghi trên hóa đơn. Trong… Continue reading CÁC CHỨNG TỪ THÔNG DỤNG TRONG NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG

HỢP ÐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

A – NHỮNG VẤN ÐỀ CHUNG I. KHÁI NIỆM 1. Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều người nhằm mục đích tạo lập, chuyển dịch, biến đổi hay chấm dứt một nghĩa vụ. 2.   Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch .v.v . . giữa các bên ký… Continue reading HỢP ÐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI VIỆT NAM

A. ÐỐI VỚI HÀNG HOÁ ÐIỀU CHỈNH BỞI HỢP ÐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU I. ÐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU 1 Ðịa điểm làm thủ tục HQ Doanh nghiệp xuất khẩu có thể đến một trong những địa điểm sau để đăng ký hồ sơ hải quan cho lô hàng xuất khẩu: – Hải quan cửa… Continue reading THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI VIỆT NAM

NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN L/C

1. CÁCH THỨC MỞ L/C TẠI VIỆT NAM Ðể được mở L/C, Doanh nghiệp phải nộp tại ngân hàng (điều kiện): –         Giấy đăng ký kinh doanh –         Tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng Cách thức mở L/C (giấy tờ cần nộp): –         Ðối với L/C at sight: §         Giấy phép nhập khẩu (nếu hàng… Continue reading NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN L/C

KIỂM TRA BỘ CHỨNG TỪ TRƯỚC KHI CHẤP THUẬN THANH TOÁN

KIỂM TRA BỘ CHỨNG TỪ TRƯỚC KHI CHẤP THUẬN THANH TOÁN 1. HỐI PHIẾU, HÓA ĐƠN Hối phiếu (Draft – Bill of Exchange) –         Hối phiếu có giá trị thanh toán phải là hối phiếu bản gốc, có chữ ký bằng tay của người ký phát trên hối phiếu –         Kiểm tra ngày ký phát… Continue reading KIỂM TRA BỘ CHỨNG TỪ TRƯỚC KHI CHẤP THUẬN THANH TOÁN