Silver Sea Loigstics

Cẩm nang xuất nhập khẩu

 1. BIỂU THUẾ XNK 2013
 2. ICC UCP 600 QUY TẮC THỰC HÀNH THỐNG NHẤT VỀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ
 3. INCOTERMS 2000
 4. VĂN BẢN HƯỚNG VỀ DẪN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
 5. HIỆP ĐỊNH VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI
 6. QUY TẮC XUẤT XỨ
 7. XÁC ĐỊNH HÀNG HOÁ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
 8. MỘT SỐ MẪU HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 9. NGHỊ ĐỊNH số 40/NĐ – CP Quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng
 10. Nghị Định Số: 23/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại
 11. LUẬT QUẢN LÝ THUẾ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10
 12. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 85/2007/NĐ-CP
 13. THÔNG TƯ SỐ 59/TT-BTC ngày 14/6/2007
 14. DANH SÁCH CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN WTO
 15. THỦ TỤC THANH TOÁN XNK