Silver Sea Loigstics

TÌM HIỂU VỀ SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

TÌM HIỂU VỀ SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Thuật ngữ Supply Chain Management (SCM) vẫn còn khá mới mẻ đối với phần lớn các công ty, mặc dù nó đang trở thành “mốt thời thượng” trong các hoạt động kinh doanh hiện đại. Người ta bàn về việc thiết lập các giải pháp SCM, mạng lưới SCM,… Continue reading TÌM HIỂU VỀ SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

INCOTERM 2000 Các chứng từ thông dụng trong nghiệp vụ ngoại thương Hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa Thủ tục hải quan tại Việt Nam Những vấn đề liên quan đến L/C Kiểm tra bộ chứng từ trước khi chấp nhận thanh toán

BẢO HIỂM HÀNG HOÁ CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

Những vấn đề cơ bản trong bảo hiểm Rủi ro và Tổn thất trong bảo hiểm hàng hải Các điều kiện bảo hiểm hàng hóa chuyên chở bằng đường biển – Ðiều kiện bảo hiểm A – Ðiều kiện bảo hiểm B – Ðiều kiện bảo hiểm C – Các điều khoản chung cho các… Continue reading BẢO HIỂM HÀNG HOÁ CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Khái quát về vận tải đa phương thức Cơ sở vật chất kỹ thuật trong vận tải đa phương thức quốc tế Tổ chức chuyên chở hàng hóa bằng vận tải đa phương thức quốc tế KHÁI QUÁT VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG… Continue reading GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG Khái quát về vận tải hàng không Tổ chức vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không Vận đơn hàng không (Airwaybill-AWB) Cước hàng không Giao nhận hàng hoá XNK chuyên chở bằng dường hàng không KHÁI QUÁT VỀ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG Ra đời… Continue reading GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA XNK BẰNG CONTAINER

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA XNK BẰNG CONTAINER   Tìm hiểu về container Kỹ thuật đóng hàng vào container Phương pháp gửi hàng bằng container Chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng container Trách nhiệm của người chuyên chở container đối với hàng hóa Cước phí trong chuyên chở hàng hóa bằng container   TÌM HIỂU… Continue reading VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA XNK BẰNG CONTAINER

BẢO HIỂM HÀNG HOÁ CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

BẢO HIỂM HÀNG HOÁ CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Những vấn đề cơ bản trong bảo hiểm Rủi ro và Tổn thất trong bảo hiểm hàng hải Các điều kiện bảo hiểm hàng hóa chuyên chở bằng đường biển – Ðiều kiện bảo hiểm A – Ðiều kiện bảo hiểm B – Ðiều kiện bảo… Continue reading BẢO HIỂM HÀNG HOÁ CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

ẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Khái quát chung về vận tải đường biển Phương thức thuê tầu chợ Vận đơn đường biển (Ocean Bill of Lading – B/L) Phương thức thuê tàu chuyến Hợp đồng thuê tầu chuyến Vận tải đường biển ra đời khá sớm so với các phương thức vận tải… Continue reading VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN