Silver Sea Loigstics

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA XNK BẰNG CONTAINER

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA XNK BẰNG CONTAINER   Tìm hiểu về container Kỹ thuật đóng hàng vào container Phương pháp gửi hàng bằng container Chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng container Trách nhiệm của người chuyên chở container đối với hàng hóa Cước phí trong chuyên chở hàng hóa bằng container   TÌM HIỂU… Continue reading VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA XNK BẰNG CONTAINER

BẢO HIỂM HÀNG HOÁ CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

BẢO HIỂM HÀNG HOÁ CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Những vấn đề cơ bản trong bảo hiểm Rủi ro và Tổn thất trong bảo hiểm hàng hải Các điều kiện bảo hiểm hàng hóa chuyên chở bằng đường biển – Ðiều kiện bảo hiểm A – Ðiều kiện bảo hiểm B – Ðiều kiện bảo… Continue reading BẢO HIỂM HÀNG HOÁ CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

ẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Khái quát chung về vận tải đường biển Phương thức thuê tầu chợ Vận đơn đường biển (Ocean Bill of Lading – B/L) Phương thức thuê tàu chuyến Hợp đồng thuê tầu chuyến Vận tải đường biển ra đời khá sớm so với các phương thức vận tải… Continue reading VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

Biểu giá dịch vụ cảng biển Cảng Sài Gòn (Cước thanh toán bằng USD): Ban hành kèm theo QĐ số: 948/2005/QĐ ngày 12 tháng 08 năm 2005 của Tổng Giám Đốc Cảng Sài Gòn

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN CẢNG SÀI GÒN (Thanh toán bằng USD) Ban hành kèm theo QĐ số  :  948/ 2005/ QĐ ngày 12 tháng 08  năm 2005 của Tổng Giám Đốc Cảng Sài Gòn ************** I – QUY ĐỊNH CHUNG 1/.  Đối tượng áp dụng : 1.1 Tàu thủy hoạt động vận tải hành khách, hàng… Continue reading Biểu giá dịch vụ cảng biển Cảng Sài Gòn (Cước thanh toán bằng USD): Ban hành kèm theo QĐ số: 948/2005/QĐ ngày 12 tháng 08 năm 2005 của Tổng Giám Đốc Cảng Sài Gòn

Quyết Định của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành Biểu Mức Thu Phí, Lệ Phí Hàng Hải Đối Với Tàu Thuỷ Vận Tải Nội Địa và Phí, Lệ Phí Hàng Hải Đặc Biệt

Bộ Tài Chính Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ————- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 62/2003/QĐ-BTC ——————- Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2003 Quyết Định của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành Biểu Mức Thu Phí, Lệ Phí Hàng Hải Đối Với Tàu Thuỷ Vận Tải… Continue reading Quyết Định của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành Biểu Mức Thu Phí, Lệ Phí Hàng Hải Đối Với Tàu Thuỷ Vận Tải Nội Địa và Phí, Lệ Phí Hàng Hải Đặc Biệt

Quyết Định của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành Biểu Mức Thu Phí, Lệ Phí Hàng Hải và Giá Dịch Vụ Cảng Biển

Bộ tài chính Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam —————–                                                                                      … Continue reading Quyết Định của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành Biểu Mức Thu Phí, Lệ Phí Hàng Hải và Giá Dịch Vụ Cảng Biển