Silver Sea Loigstics

LUỒNG TÀU BIỂN VÀO CÁC CẢNG VIỆT NAM

LUỒNG TÀU BIỂN VÀO CÁC CẢNG VIỆT NAM Luồng tàu biển: Là dải nước liên tục, kéo dài từ biển (thường từ phao số 0) đến các cảng biển để đáp ứng điều kiện đi lại an toàn cho các tàu biển. Đoạn luồng tàu biển: Là một đoạn liên tục của luồng tàu biển… Continue reading LUỒNG TÀU BIỂN VÀO CÁC CẢNG VIỆT NAM

THÔNG TIN AN TOÀN HÀNG HẢI

THÔNG TIN AN TOÀN HÀNG HẢI I. Thông tin duyên hải: Trực canh và xử lý các dữ liệu cấp cứu, khẩn cấp 24/24 giờ : – Trên các tần số và phương thức thông tin theo GMDSS – Trên Inmarsat-C trong hệ thống Inmarsat – Trong hệ thống Cospas-Sarsat Phát thông báo an toàn… Continue reading THÔNG TIN AN TOÀN HÀNG HẢI

MẠNG VIỄN THÔNG HÀNG HẢI VIỆT NAM

MẠNG VIỄN THÔNG HÀNG HẢI VIỆT NAM Mạng đài bờ Thông tin Duyên hải Việt Nam Giới thiệu chung: Mạng Thông tin Duyên hải (TTDH) Việt Nam thuộc VISHIPEL quản lý và khai thác bao gồm 29 Đài TTDH và 01 Trung tâm xử lý thông tin Hàng Hải nằm trải dọc theo bờ biển… Continue reading MẠNG VIỄN THÔNG HÀNG HẢI VIỆT NAM

ĐÈN BIỂN VIỆT NAM

1 Tên đèn HÀM LUÔNG Tọa độ địa dư 09°58’19″00N 106°37’59″000E Năm xây dựng 2000 Chiều cao tháp đèn / Cao độ nền đất 15.00 / 1.20 Cấp đèn III Tầm hiệu lực ánh sáng / tầm nhìn địa lý 7.5 / 13.00 Vị trí/tác dụng – Chỉ vị trí cửa Hàm Luông – An… Continue reading ĐÈN BIỂN VIỆT NAM