Silver Sea Loigstics

THÔNG TIN AN TOÀN HÀNG HẢI

THÔNG TIN AN TOÀN HÀNG HẢI

I. Thông tin duyên hải:

Trực canh và xử lý các dữ liệu cấp cứu, khẩn cấp 24/24 giờ :

– Trên các tần số và phương thức thông tin theo GMDSS
– Trên Inmarsat-C trong hệ thống Inmarsat
– Trong hệ thống Cospas-Sarsat

Phát thông báo an toàn hàng hải:

Trên sóng NAVTEX tần số 518 KHz, bao gồm thông báo chỉ dẫn luồng lạch, thông báo tập trận trên biển, thông báo vật nguy hiểm thả trôi, xác tàu đắm …

Thời gian phát (LT)

Tên Đài

0250; 0650; 1450; 2250 Hồ Chí Minh Radio
0040; 0440; 1240; 1640 Đà Nẵng Radio

 

Phát bản tin dự báo thời tiết biển, bản tin khí tượng biển và các bản tin báo bão:

Trên sóng NAVTEX tần số 518 KHz:

Loại bản tin

Thời gian phát

Tên Đài

Bản tin thời tiết biển 08:40; 20:40 Đà Nẵng Radio
10:50; 18:50 Hồ Chí Minh Radio
Thông báo bão 00:30; 07:30; 12:30; 19:30 Đà Nẵng Radio
02:50; 06:50; 10:50; 14:50; 18:50; 22:50 Hồ Chí Minh Radio

II. Thông tin thuỷ sản:

– Trực canh và xử lý các dữ liệu cấp cứu, khẩn cấp 24/24 giờ trên tần số 7903 KHz
– Phát thông báo an toàn hàng hải trên tần số 7906 KHz
– Phát bản tin dự báo thời tiết biển, bản tin khí tượng biển và các bản tin báo bão trên:

Tần số (Khz)

Khu vực biển

Thời gian phát hàng ngày

Đài phát

Dự báo thời tiết

Báo bão 2 giờ/lần


8294

Bắc

7h 10 và 19h 10 Phút thứ 10 mỗi giờ lẻ Hải Phòng

Trung

7h 10 và 19h 40 Phút thứ 40 mỗi giờ lẻ Đà Nẵng

Nam

8h 10 và 20h 10 Phút thứ 10 mỗi giờ chẵn Hồ Chí Minh

7906

Bắc

8h 20 và 20h 20 (kèm theo bản tin an toàn hàng hải) Phút thứ 20 mỗi giờ chẵn Hòn Gai

Trung

7h 50 và 19h 50 (kèm theo bản tin an toàn hàng hải) Phút thứ 50 mỗi giờ lẻ Nha Trang

Nam

7h 20 và 19h 20 (kèm theo bản tin an toàn hàng hải) Phút thứ 20 mỗi giờ lẻ Vũng Tàu

NguồnCông ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)