Silver Sea Loigstics

Một số mẫu hợp đồng trong thương mai quốc tế

Các bước thực hiện hợp đồng mua bán QT Thủ tục nhập khẩu mẫu vật Mẫu hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu “Mẫu hợp đồng xuất nhập khẩu hải sản Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa Mẫu hợp đồng môi giới thương mại Mẫu hợp đồng nhập khẩu thiết bị lạnh Mẫu hợp… Continue reading Một số mẫu hợp đồng trong thương mai quốc tế

Văn bản về hướng dẫn thuế xuất nhập khẩu

Thông tư 113/2005/TT-BTCHướng dẫn Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Quyết định Số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/07/2006 Biểu thuế xuất khẩu Biểu số 1, Biểu Thuế nhập khẩu ưu đãi (từ chương 1 đến chương 40) Biểu số 2, Biểu Thuế nhập khẩu ưu đãi (từ chương 41 đến chương 83) Biểu số 3, Biểu Thuế… Continue reading Văn bản về hướng dẫn thuế xuất nhập khẩu

Cẩm nang xuất nhập khẩu

BIỂU THUẾ XNK 2013 ICC UCP 600 QUY TẮC THỰC HÀNH THỐNG NHẤT VỀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ INCOTERMS 2000 VĂN BẢN HƯỚNG VỀ DẪN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU HIỆP ĐỊNH VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI QUY TẮC XUẤT XỨ XÁC ĐỊNH HÀNG HOÁ ĐƯỢC ƯU ĐÃI MỘT SỐ MẪU HỢP ĐỒNG… Continue reading Cẩm nang xuất nhập khẩu