Silver Sea Loigstics

Quy định về Khai thuế – Tính thuế

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CẦN BIẾT VỀ KHAI THUẾ – TÍNH THUẾ I. Nguyên tắc khai thuế – tính thuế (Điều 30 luật Quản lý thuế, Điều 4 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP): 1.    Người nộp thuế có trách nhiệm tự tính số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước do mình kê khai, trừ trường hợp… Continue reading Quy định về Khai thuế – Tính thuế

Bảng quy đổi đơn vị đo lường

CHIỀU DÀI Meter Kilometer Inch Foot Yard Mile Nautical Mile 1 0.001 39.3701 3.28084 1.09361 0.00062 0.00053996 1000 1 39370.1 3280.84 1093.61 0.62137 0.53995680 0.0254 0.00003 1 0.08333 0.02778 0.00002 0.00001372 0.3048 0.00030 12 1 0.33333 0.00019 0.00016458 0.9144 0.00091 36 3 1 0.00057 0.00049374 1609.34 1.60934 63360 5280 1760 1 0.86897408 1852 1.852 72913… Continue reading Bảng quy đổi đơn vị đo lường

Thuật ngữ hàng hải

Các loại container đặc biệt

Các loại container phổ biến

Một số mẫu hợp đồng trong thương mai quốc tế

Các bước thực hiện hợp đồng mua bán QT Thủ tục nhập khẩu mẫu vật Mẫu hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu “Mẫu hợp đồng xuất nhập khẩu hải sản Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa Mẫu hợp đồng môi giới thương mại Mẫu hợp đồng nhập khẩu thiết bị lạnh Mẫu hợp… Continue reading Một số mẫu hợp đồng trong thương mai quốc tế

Văn bản về hướng dẫn thuế xuất nhập khẩu

Thông tư 113/2005/TT-BTCHướng dẫn Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Quyết định Số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/07/2006 Biểu thuế xuất khẩu Biểu số 1, Biểu Thuế nhập khẩu ưu đãi (từ chương 1 đến chương 40) Biểu số 2, Biểu Thuế nhập khẩu ưu đãi (từ chương 41 đến chương 83) Biểu số 3, Biểu Thuế… Continue reading Văn bản về hướng dẫn thuế xuất nhập khẩu

Cẩm nang xuất nhập khẩu

BIỂU THUẾ XNK 2013 ICC UCP 600 QUY TẮC THỰC HÀNH THỐNG NHẤT VỀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ INCOTERMS 2000 VĂN BẢN HƯỚNG VỀ DẪN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU HIỆP ĐỊNH VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI QUY TẮC XUẤT XỨ XÁC ĐỊNH HÀNG HOÁ ĐƯỢC ƯU ĐÃI MỘT SỐ MẪU HỢP ĐỒNG… Continue reading Cẩm nang xuất nhập khẩu

LUỒNG TÀU BIỂN VÀO CÁC CẢNG VIỆT NAM

LUỒNG TÀU BIỂN VÀO CÁC CẢNG VIỆT NAM Luồng tàu biển: Là dải nước liên tục, kéo dài từ biển (thường từ phao số 0) đến các cảng biển để đáp ứng điều kiện đi lại an toàn cho các tàu biển. Đoạn luồng tàu biển: Là một đoạn liên tục của luồng tàu biển… Continue reading LUỒNG TÀU BIỂN VÀO CÁC CẢNG VIỆT NAM

THÔNG TIN AN TOÀN HÀNG HẢI

THÔNG TIN AN TOÀN HÀNG HẢI I. Thông tin duyên hải: Trực canh và xử lý các dữ liệu cấp cứu, khẩn cấp 24/24 giờ : – Trên các tần số và phương thức thông tin theo GMDSS – Trên Inmarsat-C trong hệ thống Inmarsat – Trong hệ thống Cospas-Sarsat Phát thông báo an toàn… Continue reading THÔNG TIN AN TOÀN HÀNG HẢI